شنبه 15 آذر 1399
کد خبر: 9071
دسته: فیلم
تعداد بازدید: 405

اهداء 2000 تبلت آموزشی به دانش آموزان باز مانده از تحصیل

اهداء 2000 تبلت آموزشی به دانش آموزان باز مانده از تحصیل


طراحی و پیاده سازی: راد وب