shoare-sal
 
{{{block - 36}}}
title
چهار شنبه 24 دی 1399 کد خبر: 9130 لینک کوتاه 931

بازدید مدیر عامل بانک تجارت از منطقه و نشست مشترک با مدیران عامل منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمیطراحی و پیاده سازی: اکسین ویرا