shoare-sal
 
{{{block - 36}}}

سرمایه گذاری

امور سرمایه گذاری

امور سرمایه گذاری با آگاهی در زمینه ساختار اقتصاد کلان و سیاست گذاری های بخش خصوصی و دولتی در زمینه توسعه صنایع به ویژه صنایع پتروشیمی و همچنین خط مشی های بازرگانی داخلی و خارجی و امور گمرکی و آگاهی کامل از قوانین و مقررات مربوط به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فرصت های جدیدی را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی و مشارکت ها تعریف و در زمینه جذب این سرمایه گذاران در منطقه فعالیت می نماید.

about us
طراحی و پیاده سازی: اکسین ویرا