{{{block - 36}}}

اعلام پيشرفت پروژه های مسئوليت اجتماعی

در راستای ايجاد تحول در ساختار انجام پروژه هاي مسئوليت اجتماعي شركت پتروشيمی، با تصويب شورای راهبردی منطقه ويژه اقتصادی پتروشيمی، نظارت و انجام پروژه های مسئوليت اجتماعی راسا به شركت های پتروشيمی واگذار گرديد.
با تغييرات انجام شده در روند انجام پروژه هاي مسئوليت اجتماعی، اجراي طرح ها در سطح شهرستان بندر ماهشهر، بندر امام خمينی(ره)، چمران، شهرك طالقانی و بخش مركزی به شركت های پتروشيمی واگذار شد تا شاهد شفافيت و انجام به موقع پروژه ها و تحويل به مردم شريف شهرستان باشيم.
لازم به ذكر است ميزان پيشرفت پروژه ها بر اساس اعلام فرمانداری بندرماهشهر در تاريخ 1402/6/18 است و از آبان ماه 1402 شركت های پتروشيمی انجام پروژه ها را راسا برعهده گرفته اند.
 

***************

پیام برزگر مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و رئیس شورای راهبردی شرکت‌های پتروشیمی در نود و هفتمین جلسه این شورا که در تاریخ ۱۴ دی ماه برگزار شد و ۳۳۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بودجه سرمایه‌ای و ۸۰ میلیارد تومان بودجه جاری جهت اجرای مسئولیت های اجتماعی شرکت‌های پتروشیمی به تصویب رسید، با انتقاد از عدم شفافیت مصوبات شورای راهبردی برای مردم اظهار کرده بود، مصوبات شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی باید بصورت شفاف به مردم همجوار و جامعه پیرامونی صنعت اعلام شود و در پایگاه اطلاع رسانی سازمان قرار داده خواهد شد. بر همین اساس و طبق وعده مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی مصوبات شورای راهبردی شرکت‌های پتروشیمی برای سال مالی ۱۴۰۱ در ذیل قرار گرفته است. لازم به ذکر است طرح‌های مصوب شورای راهبردی از سوی فرمانداری و به نمایندگی از سوی شورای سیاست‌گذاری به شورای راهبردی ارائه شده است و شورای راهبردی صرفا کلیات جاری سازی طرح‌ها را مورد تصویب قرار داده است و مسئولیت تعریف و اجرای صحیح پروژه‌ها بر عهده شورای سیاست گذاری است.

طراحی و پیاده سازی: اکسین ویرا