shoare-sal
 
{{{block - 36}}}

پیام برزگر مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و رئیس شورای راهبردی شرکت‌های پتروشیمی در نود و هفتمین جلسه این شورا که در تاریخ ۱۴ دی ماه برگزار شد و ۳۳۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بودجه سرمایه‌ای و ۸۰ میلیارد تومان بودجه جاری جهت اجرای مسئولیت های اجتماعی شرکت‌های پتروشیمی به تصویب رسید، با انتقاد از عدم شفافیت مصوبات شورای راهبردی برای مردم اظهار کرده بود، مصوبات شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی باید بصورت شفاف به مردم همجوار و جامعه پیرامونی صنعت اعلام شود و در پایگاه اطلاع رسانی سازمان قرار داده خواهد شد. بر همین اساس و طبق وعده مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی مصوبات شورای راهبردی شرکت‌های پتروشیمی برای سال مالی ۱۴۰۱ در ذیل قرار گرفته است. لازم به ذکر است طرح‌های مصوب شورای راهبردی از سوی فرمانداری و به نمایندگی از سوی شورای سیاست‌گذاری به شورای راهبردی ارائه شده است و شورای راهبردی صرفا کلیات جاری سازی طرح‌ها را مورد تصویب قرار داده است و مسئولیت تعریف و اجرای صحیح پروژه‌ها بر عهده شورای سیاست گذاری است.

طراحی و پیاده سازی: اکسین ویرا