{{{block - 36}}}

مدیریت بحران و شرایط اضطراری

سازمان منطقه ویژه با توجه به ارزش ها سازمانی و همچنین ریاست شورای راهبردی منطقه و مدیر یت بحران و شرایط اضطرای همواره نقش محوری و تعیین کننده در حوادث و وقایع پیش آمده در سال های اخیر ایفا نموده است و با مدیریت موضوعات و حوزه های مرتبط با بحران و تعامل مناسب و لازم با نهادهای استانی و شهرستانی و هم افزایی و مدیریت تلاش های صنعت کمک شایانی به کمینه نمودن زیان های ناشی از این وقایع و کمک به جامعه پیرامونی نموده است.

 

بیشتر...

طراحی و پیاده سازی: اکسین ویرا