دوشنبه 13 آذر 1396
کد خبر: 7149
تعداد بازدید: 2547

تا ساعتی دیگر کلنگ پتروشیمی کوروش با حضور مسولین بر زمین زده میشود

تا ساعتی دیگر کلنگ پتروشیمی کوروش با حضور مسولین بر زمین زده میشود


طراحی و پیاده سازی: راد رایانه