ارکان جهت ساز

ماموریت سازمان

پشتیبانی، بستر سازی و ارائه خدمات موثر به صنعت پتروشیمی و صنایع مرتبط در محیطی امن بمنظور توسعه سرمایه گذاری،ایجاد اشتغال مولد و صادرات با رعایت الزامات زیست محیطی، مسئولیت های اجتماعی و تکیه بر سرمایه های انسانی، خلاقیت و فن آوری های نوین.

چشم انداز

سازمانی سرآمد در تکمیل زنجیره ارزش با صیانت از محیط پیرامونی در افق 1414 چشم انداز

 

ارزش های سازمانی


1 - اخلاق محوری و شایسته سالاری
2 -مسئولیت پذیری و پاسخگویی
3 - سلامت محیط
4 - بهبود مستمر و بهره وری
5 - آینده نگری

 

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه