گام پتروشیمی به دانش پدافند غیرعامل

رویکرد دارایی محور در پدافند غیرعامل صنعت پتروشیمی به تدریج با نگاه سیستماتیک جایگزین می شود.
1400/03/02

گزارش عملکرد HSE در سال 98

گزارش عملکرد واحد HSE در سال 1398
1399/12/11
طراحی و پیاده سازی: راد وب