سازمان منطقه ویژه با هدف تقویت و توسعه همکاری های فی ما بین بمنظور دسترسی و بکارگیری دانش فنی و فناوری روزآمد در اجرای طرح های پژوهشی، مطالعاتی، توسعه ای، کاربردی، مشاوره ای و آموزشی در موضوعات مرتبط با نیازهای سازمان، با 12 دانشگا ه و پارک علم و فناوری در سطح کشور تفاهم نامه همکاری علمی- پژوهشی و فناوری به امضا رسانده است.

ردیف نام دانشگاه/ موسسه علمی- پژوهشی
1 دانشکده نفت آبادان
2 دانشگاه صنعتی امیر کبیر واحد ماهشهر
3

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

4 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
5 دانشگاه علم و صنعت ایران
6 پارک علم و فناوری خلیج فارس - بوشهر
7 دانشگاه صنعت آب و برق ( شهید عباسپور)
8 دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران)
9 پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
10 دانشگاه تهران (دانشکده محیط زیست)
11 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
12 دانشگاه علوم پزشکی همدان
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه