آیین عقد ۱۶ تفاهم نامه طرحهای مصوب کارگروه توسعه متوازن شهرستان ماهشهر

آیین عقد ۱۶ تفاهم نامه طرحهای مصوب کارگروه توسعه متوازن شهرستان ماهشهر در قالب مسولیت اجتماعی شرکتها
1399/05/20

مرحله دوم طرح ایران همدل

موکب حضرت علی اکبر علیه السلام کارکنان شرکتهای مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی همزمان با عید سع
1399/03/04

اجرای مرحله اول طرح خیریه موکب مردمی حضرت علی اکبر(ع)

در اجرای مرحله اول طرح خیریه موکب مردمی حضرت علی اکبر علیه السلام، ۱۱۴ بسته غذایی و بهداشتی با جمع آ
1399/02/30
طراحی و پیاده سازی: راد وب