انتصابات جدید در سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

پس از صدور احکام جدید توسط مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و فرا رسیدن زمان بازنشستگی مه
1399/02/06

اعطای احکام جدید انتصاب در ششمین جلسه هیات رییسه سازمان

در ششمین جلسه هیات رییسه سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، شکریه، سرپرست بازرسی، ارزیابی عملکرد و
1398/08/21

بازدید مدیران عامل سازمان منطقه ویژه و شرکت عملیات غیر صنعتی از موکب حضرت علی اکبر(ع)

مدیران عامل سازمان منطقه ویژه و شرکت عملیات غیر صنعتی به همراه تنی چند از مسئولین سازمان از روند خدم
1398/07/23

بیشتر...

طراحی و پیاده سازی: راد وب