یک شنبه 08 بهمن 1396
دسته: اخبار کوتاه
کد خبر: 7250

 دیدار تنی چند از مسولین سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با گمرک منطقه ویژه در روز گمرک

 دیدار تنی چند از مسولین سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با گمرک منطقه ویژه در روز گمرک

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه