شنبه 14 بهمن 1396
کد خبر: 7260
تعداد بازدید: 1165

جلسه تبیین طرح طبقه بندی مشاغل پیمانکاران منطقه با حضور نمایندگان کارگران در دفتر رئیس اداره کار

جلسه تبیین طرح طبقه بندی مشاغل پیمانکاران منطقه با حضور نمایندگان کارگران در دفتر رئیس اداره کار


طراحی و پیاده سازی: راد رایانه