شنبه 14 بهمن 1396
دسته: اخبار کوتاه
کد خبر: 7260

جلسه تبیین طرح طبقه بندی مشاغل پیمانکاران منطقه با حضور نمایندگان کارگران در دفتر رئیس اداره کار

جلسه تبیین طرح طبقه بندی مشاغل پیمانکاران منطقه با حضور نمایندگان کارگران در دفتر رئیس اداره کار
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه