سرکشی و بازدید مدیران سازمان از واحدهای تجاری مجتمع تلاش

سه شنبه 17 بهمن 1396
دسته: اخبار کوتاه
کد خبر: 7275

سرکشی و بازدید مدیران سازمان از واحدهای تجاری مجتمع تلاش

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه