سه شنبه 08 اسفند 1396
کد خبر: 7334
تعداد بازدید: 527

بازدید علمی کارشناسان سازمان منطقه ویزه اقتصادی از پتروشیمی شهید تندگویان

بازدید علمی کارشناسان سازمان منطقه ویزه اقتصادی از پتروشیمی شهید تندگویان


طراحی و پیاده سازی: راد رایانه