سه شنبه 08 اسفند 1396
دسته: اخبار کوتاه
کد خبر: 7334

بازدید علمی کارشناسان سازمان منطقه ویزه اقتصادی از پتروشیمی شهید تندگویان

بازدید علمی کارشناسان سازمان منطقه ویزه اقتصادی از پتروشیمی شهید تندگویان
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه