رکورد تولید پتروشیمی تخت جمشید

پنج شنبه 30 فروردین 1397
دسته: اخبار کوتاه
کد خبر: 7425

رکورد تولید پتروشیمی تخت جمشید

 

 دستیابی پتروشیمی تخت جمشید به رکورد جدید تولید در سال ۱۳۹۶ تقدیر نوروز زاده، معاون وزیر در امور پتروشیمی را بدنبال داشت. 

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه