امضای ۱۲ تفاهم نامه در قالب طرح های پترشیمی و زیست محیطی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در اولین نمایشگاه کار آفرینی و اشتغال استان خوزستان

چهار شنبه 05 اردیبهشت 1397
دسته: اخبار کوتاه
کد خبر: 7437

امضای ۱۲ تفاهم نامه در قالب طرح های پترشیمی و زیست محیطی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در اولین نمایشگاه کار آفرینی و اشتغال استان خوزستان

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه