سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
 

سرمایه گذاری


از تاریخ:   تا تاریخ:

 
  سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
(PETROCHEMICAL SPECIAL ECONOMIC ZONE)
         
طراحی و پیاده‌سازی: راد رایانه